Avtor: Helena Mole, dr. med. Predsednica strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Spoštovani kolegi! Čas za zbiranje podpisov se počasi izteka, vendar nam do 40.000 podpisov manjka še veliko.V naslednjih dneh se vseeno vsi skupaj potrudimo in nagovorimo svoje družinske člane, prijatelje, znance, vse, ki cenijo naše delo, naj nam z oddajo overjenega podpisa za referendumsko pobudo izrazijo podporo.

Uporabite obrazce, ki ste jih prejeli v pošiljki Zdravniške zbornice (lahko jih tudi fotokopirate ali natisnete iz priponk naših obvestil), zberite zbrane podpise in jih najkasneje v torek, 7. novembra 2017 pošljite v priloženi ovojnici, naslovljeni na Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov.Nekateri od kolegov so prinesli več 100 podpisov, zato preostali pomagajmo vsaj z nekaj 10 podpisi. 

Lep pozdrav,

Helena Mole, dr. med.
Predsednica Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije 

P.S.
POMEMBNO:  Zadnji dan za osebno overitev podpisa na Upravni enoti, kot za elektronski načina oddaje vloge je PONEDELJEK, 6. NOVEMBER 2017

Priponke:

Obrazec, podpora volivca (SLO) ZZDej-K, print (.pdf datoteka)

Avtor: ZZS in SZZZZS

Sporočilo za medije

Ko bo zdravstveni sistem razpadel, bo prepozno

Ljubljana, 26. oktober 2017. »Za današnjo novinarsko konferenco sem si pripravila tale seznam vprašanj: Ali kdo od tukaj prisotnih meni, da je ta novela Zakona o zdravstveni dejavnosti dobra za: za paciente in zakaj, za zdravnike in zobozdravnike  – in zakaj, za medicinske sestre – in zakaj, za manjše slovenske občine – in zakaj, za ministrstvo za zdravje (združenje zavodov, …) – in zakaj, za poslance koalicijskih strank – in zakaj, za kogarkoli drugega – in zakaj. Vabim vas, da poiščite v tem zakonu dobre točke oziroma rešitve.

Primer: Odgovoren nosilec zdravstvene dejavnosti po novem ne bo le zdravnik – v resnici zakon ne pojasni, kakšno (pozitivno?) spremembo to prinaša. Kaj pa to pomeni za vse nas? Ali je to dobro za paciente? 

In če imate svoje mnenje o tem zakonu, vas sprašujem, ali tako menite zato, ker ste zakon preučili, ali zato, ker tako meni ministrica, predsednik vlade, ali preprosto zato, ker so ga potrdili poslanci?

V nadaljevanju vam mi želimo pomagati pri oceni zakonske materije, vi pa nam pomagajte ta mnenja predstaviti prebivalcem Slovenije. Ko bo zdravstveni sistem razpadel, bo prepozno,« je v uvodu v današnjo novinarsko konferenco povedala dr. Zdenka Čebašek – Travnik, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.

Referendum o ZZDej ni odločanje med javnim in zasebnim zdravstvom, temveč skorajda zadnja možnost za preprečitev škodljivega zakona tako za bolnika kot za zdravstveni sistem

»Zdravniške organizacije smo ves čas odločno nasprotovale sprejemu Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), ki ga je Ministrstvo za zdravje sprejemalo brez našega sodelovanja, čeprav smo zdravniki ves čas dajali pobude. Zdaj, ko je zakon sprejet in teče zbiranje 40.000 podpisov za razpis zakonodajnega referenduma, nas želi ministrstvo z izjavami, da delujemo neetično, omejiti tudi pri informiranju o pomanjkljivostih ZZDej,« sta še poudarili dr. Zdenka Čebašek – Travnik, dr. med. spec. psih., predsednica ZZS, in Helena Mole, dr. med. spec. ped., predsednica SZZZZS.

Pojasnili sta, da je s strani pobudnika referenduma prišlo opozorilo o težavah pri zbiranju podpisov, ki se pojavlja po posameznih upravnih enotah. Elektronsko oddani podpisi z upravnih enot na naslov pobudnika namreč prihajajo zelo pogosto pomanjkljivo potrjeni, zato so kot taki neveljavni, čeprav so jih podpisniki oddali v skladu s pravili in veljavno. Zdravniške organizacije se sprašujemo tudi o tem, ali je delovanje ministrstva, ki z akcijami in izjavami krni ugled zdravniškega poklica, legitimno in ali ni namenjeno le političnim ciljem. Kljub vsem tem zapletom in oviram se bo intenzivno in aktivno informiranje strokovne javnosti in prebivalcev Slovenije nadaljevalo. Prav ti bodo najbolj čutili posledice zakona. »Na ta način v praksi uveljavljamo z ustavo zagotovljeno svobodo izražanja zdravnikov, k obveščanju in informiranju bolnikov pa nas zavezuje tudi Kodeks medicinske etike,« sta še poudarili obe predsednici.

»V Zdravniški zbornici Slovenije smo pripravljavca zakona že v najzgodnejši fazi opomnili, da sprejem zakona mimo stroke pomeni kršitev Zakona o zdravniški službi. Ministrstvo za zdravje bi bilo dolžno zbornico povabiti k sodelovanju, česar ni storilo. Zakon je svetlobna leta oddaljen od zdravstvene reforme, ki bi bila potrebna za boljšo obravnavo pacienta in kakovosten zdravstveni sistem. Še več, prepričani smo, da se s tem zakonom od njega celo oddaljujemo. To se bo na našo veliko žalost odražalo predvsem na položaju pacienta. Posledično pa bo na dodatni preizkušnji tudi ugled zdravnikov, ki bodo morali delovati v takšnem sistemu in se mu prilagajati. Politika bo ponovno pokazala nanje, ob tem pa ne bo prevzela prav nobene odgovornosti za svoje nestrokovno, torej politično odločanje za takšno stanje, kot je ni pripravljena sprejeti niti danes,« je stališče Zdravniške zbornice Slovenije povzela njena predsednica dr. Zdenka Čebašek – Travnik.

»Do poglobljenega razgovora o tem, kaj zakon dejansko prinaša za pacienta in za zdravstveni sistem, praktično sploh nikoli ni prišlo. Ministrstvo se mu ves čas uspešno izogiba. Ustvariti želi vtis, da gre za odločanje med zasebnim in javnim zdravstvom, kar je podcenjujoče. Trditev, da je zakon potreben, da bi zmanjšal čakalne vrste, je nič drugega kot metanje peska v oči ljudem. Dejstva govorijo povsem drugače. Prepričani smo, da jih imajo državljani pravico izvedeti, naša dolžnost pa je, da jih predstavimo,« je povedala Helena Mole, predsednica Združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

»Z novim zakonom o zdravstveni dejavnosti gremo v čisto spolitizirano javno zdravstvo, v katerem  ne bo nobene zdrave konkurence. Zakon je osnovan na konceptih, ki so v nasprotju s trendi sodobnega zdravstva. Sodobno zdravstvo stremi k decentralizaciji in s tem večji dostopnosti, krepitvi primarnega nivoja, racionalizaciji porabe sredstev in pravici vseh državljanov do enake oskrbe. Mi pa gremo nazaj v skorumpiran javni sistem, kjer se denar izteka v jame brez dna, kjer nihče ne odgovarja za svoje napake, davkoplačevalci pa krijejo vse izgube – z denarjem in svojim zdravjem,« je stanje v imenu Mladih zdravnikov Slovenije ocenila dr. Tina Bergant.

»Politika oblikuje zdravstvo 26 let, dragi državljani, in kje ste danes? V čakalnih vrstah. Zdravniki in zobozdravniki želimo sodelovati v oblikovanju zdravstvenega sistema, ker v njem delamo vsak dan, vsako noč, vsak konec tedna in vsak praznik. Vemo, kje se da sistem popraviti, in vemo, kako državljane oskrbeti bolj kakovostno, omogočiti večjo dostopnost. Vsako leto se zato borimo v Splošnem dogovoru, kjer je argument nasprotne strani (MZ in ZZZS) vedno, da ni denarja. Zdravniki in zobozdravniki ne zahtevamo denarja zase, ampak da država nameni denar za povečanje števila programov in kakovostnejšo obravnavo državljanov, za ljudi. To je bistvo je dejal Krunoslav Pavlović, dr. dent. med, podpredsednik ZZS.

Mag. Igor Muževič, dr. med., spec. druž. med., sindikat Praktikum, pa je v stališču, ki ga je poslal, spomnil na lanskoletni podpisan dogovor med ministrico in Praktikumom, »kjer je razvidno, da je ministrica prekršila skoraj vse, kar je podpisala«.

»Proste izbire zdravnika po priporočilu ustavnega sodišča ne le da ni udejanjila, še zmanjšala jo je. Podaljševanje koncesij do upokojitve (to smo se zmenili ob podpisu pred več kot 10 pričami) – to besedo je požrla. Delo popoldan 1-krat tedensko – je prav tako snedla besedo. Administrativne poenostavitve – je pogoltnila besedo. Neodvisna arbitraža – ne duha ne sluha. Upoštevanje RSK za družinsko medicino pri formiranju zakonodaje – ni šans. Zdaj se obeta še preklic navodila zavodom za ločitev dela na več deloviščih hkrati.

Torej, ali res še kdo ne podpira referenduma? Ali vsi dosledno izvajate strokovno upravičeno pogostejše napotovanje na sekundarno raven?« je bil v pisnem stališču oster mag. Igor Muževič, dr. med., spec. druž. med..

Več kot tri četrtine zavarovanih oseb ima koncesionarja za izbranega osebnega zdravnika, pediatra, zobozdravnika ali ginekologa. Zakon o zdravstveni dejavnosti predvideva postopno ukinitev koncesij, zato si bodo morali zavarovanci izbrati novega osebnega zdravnika v zdravstvenem domu oziroma bodo lahko iste storitve naprej prejemali le še samoplačniško. Specialistične storitve bodo po ukinitvi koncesij zasebni zdravniki lahko izvajali le še samoplačniško.

Čakalne dobe v zdravstvenih domovih in bolnišnicah se bodo po ukinitvi koncesij bistveno podaljšale, saj bi morali v javnih zavodih zaposleni zdravstveni delavci opraviti za vsaj 25 % več storitev. Sledil bo padec v kakovosti obravnave bolnikov. Trditev, da bo zakon najbolj vplival prav na položaj bolnika, na primer dokazuje podatek, da ima kar 32 % pacientov splošnega oziroma družinskega zdravnika koncesionarja in da se kar 75 % vseh pacientov zdravi pri koncesionarjih na vsaj enem izmed področij v osnovnem zdravstvu (zobozdravnik, ginekolog, pediater in podobno), zato je logičen sklep, da se bodo čakalne vrste podaljšale. Zakon ob tem manjšim občinam (in s tem njihovim prebivalcem) odvzema možnost, da bi same odločale o načinu organizacije zdravstvenega varstva za svoje občane.

V težavah se bodo prav tako znašle manjše občine, ki nimajo zadostnega vpliva na upravljanje zdravstvenega doma iz sosednje (večje) občine, da bi lahko zadržale ali dosegle odprtje ambulant zdravstvenega doma v lastnem kraju, je opozorila Nevenka Dolgan, podžupanja občine Dobrepolje.

Hkrati pa ne morejo podeliti koncesije, saj zakon sedaj pravi, da se koncesija ne podeli, če javni zavod lahko izvede določene storitve, ne pove pa, kje jih mora izvesti. Vse omejitve, ki jih zakon nalaga zdravnikom, tako z vidika podeljevanja/podaljševanja koncesij kot z vidika omejevanja dodatnega dela zdravnikov (zaposlenih v javnih zavodih), vodijo v manjšo ponudbo dela zdravnikov, posledično pa v nove težave glede zagotovitve zadostnega obsega javno financiranih storitev. S tem bo zakon neposredno vplival na daljšanje čakalnih dob za zavarovane osebe.

Zmanjševanje obsega storitev pa napovedujejo tudi visoke denarne kazni za tiste zdravnike in zobozdravnike, ki bi želeli delati več ali na drugačen način, kot to zapoveduje novela ZZDej.

Opozorili so tudi na to, da se število čakajočih nad dopustno čakalno dobo iz leta v leto povečuje in se je npr. od začetka leta 2014 do avgusta 2017 za uveljavljanje fizioterapevtskih storitev na primarni ravni zvišalo za 1320 %, za ginekološke storitve na sekundarni ravni za 879 %, v ortopedskih ambulantah za 674 %, v dermatoloških ambulantah za 254 % in v nevroloških ambulantah za 230 %.

-KONEC-

Priponke:

Dodatno gradivo, 26. 10. 2017 (.docx datoteka)
Prikaz nekaterih ključnih novosti v noveli Zakona o zdravstveni dejavnosti in njihovega vpliva na delo zaposlenih in zasebnih zdravnikov (002), 26. 10. 2016 (.docx datoteka)
Sporočilo za medije ZZDej: Ko bo sistem razpadel, bo prepozno, 26. 10. 2017 (.docx datoteka)

Avtor: ZZS in SZZZZS

Spoštovane novinarke in novinarji, uredniki in urednice,

Kodeks medicinske etike nam zapoveduje:

»Socialni, ekonomski in okoljski dejavniki vplivajo na zdravje, bolezen in izide zdravljenja. Zdravnik se tega zaveda in na to opozarja

Zato vas vabimo, na NOVINARSKO KONFERENCO, ki bo jutri, 26. oktobra, ob 10. uri v Domus Medica, Dunajska cesta 162, Ljubljana o tem:  

  • Zakaj je novela Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) škodljiva

in 

  • Kakšne nepravilnosti in zapleti se dogajajo pri posredovanju elektronskih podpisov iz upravnih enot

  Na novinarski konferenci bodo sodelovali:

  • dr. Zdenka Čebašek – Travnik, dr. med., spec. psih., predsednica ZZS  
  • Helena Mole, dr. med., spec. ped., predsednica SZZZZS
  • Krunoslav Pavlović, dr. dent. med., podpredsednik ZZS
  • dr. Tina Bregant, dr. med., spec. ped. in specializantka FRM, Mladi zdravniki, in
  • Nevenka Dolgan, podžupanja občine Dobrepolje

Priponke:

Vabilo: Novinarska konferenca ZZDej in nepravilnosti pri zbiranju podpisov, 26. 10. 2017 (.docx datoteka)

Avtor: dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med., predsednica zdravniške zbornice

Spoštovani,

v priponki je izjava za javnost, ki jo je dodala predsednica ZZS dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med., po objavi mnenja KME v Žurnalu.

S stališči, zapisanimi v izjavi za javnost, soglašajo tudi ostale tri organizacije KOORDINACIJE ZDRAVNIŠKIH ORGANIZACIJ (KZO): Slovensko zdravniško društvo, FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Priponke:

Etičnost SZZZZS in ZZDej, izjava za javnost, 23. 10. 2017 (.docx datoteka)

Avtor: SZZZZS

Spoštovane članice, spoštovani člani Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije!

V priponki sporočila vam posredujemo danes nekaj po 18.00 objavljeno

Mnenje varuha človekovih pravic, ki je nastalo na poziv ministrice za zdravje, ko smo zdravniki in zobozdravniki svojim pacientom pričeli pojasnjevati slabosti novele ZZDej-K. Varuh ob našem delovanju ne ugotavlja nepravilnosti (dostopno tudi na povezavi http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnosti/novice/detajl/odgovor-varuha-ministrici-za-zdravje-glede-zbiranja-podpisov-v-podporo-referendumu-o-zzdej-k/?cHash=5cdca427c750615047dda54c73e89764 ). 

Sporočilo za javnost predsednice Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, ki je bilo poslano medijem 13. oktobra 2017 in je bilo skoraj povsem prezrto oziroma blokirano.

Obveščamo vas tudi, da je v zbiranje podpisov aktivno vstopila tudi Zdravniška zbornica Slovenije, od katere boste v prihodnjih dneh prejeli navadno pošto.
Pripravljamo tudi odgovor na obtožbe Komisije za medicinsko etiko, ki so bile predstavljene na spletnem portalu Žurnal 24ur in jih mnenje Varuha človekovih pravic odpravlja.
Povezava: http://www.zurnal24.si/zdravje/aktualno/z-izkoriscanjem-bolnikov-v-zasebne-koristi-krsijo-zdravniski-kodeks-298935 – www.zurnal24.si

Ob tem vas ponovno pozivamo in prosimo, da svoje paciente obveščate in v okviru vaših možnosti prosite, da na najbližji upravni enoti podpišejo priloženi obrazec in ga, kar se le da hitro, posredujejo na naslov pobudnika, gospoda JOŽEFA IVANA OCVIRKA, P.P. št. 3, 4208 ŠENČUR.

Prilagamo obrazec, navodila volivcu in plakat.

Skupaj nam bo podpise uspelo zbrati. To nam bo šele omogočilo, da slabosti zakona predstavimo širši javnosti in takrat se bo delo šele začelo.

Lepo pozdravljeni,

Pripravil:
Igor Dovnik, dr. med., član IO

Helena Mole, dr. med., predsednica
Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Priponke:

Obrazec, podpora volivca (SLO) ZZDej-K, print (.pdf datoteka)
Odziv SZZZZS na izjavo ministrice za zdravje, 13. 10. 2017 (.docx datoteka)
Plakat – Zakon ni v prid bolnikom (.pdf datoteka)
Navodila volivcu za oddajo overjenega podpisa podpore (.docx datoteka)

Avtor: Helena Mole, dr. med. Predsednica strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Spoštovani, pozdravljeni.

Več članov nas je prosilo za natančnejša navodila, ki bi bila v pomoč vašim bolnikom ob oddaji overjenega podpisa v znak podpore – pobude za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K).

Navodila volivcu za oddajo overjenega podpisa podpore vam tako posredujemo v priponki sporočila.

Prilagamo tudi obrazce.

Lepo pozdravljeni,

Helena Mole, dr. med.
Predsednica Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Priponke:

Navodila volivcu za oddajo overjenega podpisa podpore – D (.docx datoteka)
Obrazec, podpora volivca (SLO) ZZDej-K, print (.pdf datoteka)
Obrazec, podpora volivca (ITA) ZZDej-K (.pdf datoteka)
Obrazec, podpora volivca (MAD) ZZDej-K (.pdf datoteka)

Avtor: Helena Mole, dr. med. Predsednica strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Spoštovani kolegi!

Čeprav se v javnosti predstavlja, da se novela Zakona o zdravstveni dejavnosti v glavnem loteva področja koncesij, je pomembno opozoriti, da temu ni tako.

V priponki je analiza pravnika ZZS glede ključnih novosti o vplivu na delo zaposlenih in zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov. Poleg številnih protiustavnosti, zaradi katerih bodo gotovo sproženi postopki, če referendum slučajno ne uspe, vas dodatno opozarjam na nove prekrške in globe zanje!

Moje mnenje je, da je način, kako zakonodajalec poskuša obravnavati našo poklicno skupino, nesprejemljiv za nas, zato vas pozivam, da resno razmislite o tem, da s svojim podpisom podprete referendumsko pobudo. Spodbudite tudi vse tiste, ki poznajo in cenijo naše delo, da naš boj za dobro bolnikov podprejo z overjenimi podpisi podpore referendumski pobudi.

Skupaj z bolniki nam bo uspelo preprečiti uveljavitev škodljivega zakona!

Lep pozdrav,

Helena Mole, dr. med.
Predsednica Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Priponke:

Prikaz nekaterih ključnih novosti v noveli Zakona o zdravstveni dejavnosti in njihovega vpliva na delo zaposlenih in zasebnih zdravnikov (.docx datoteka)

Avtor: Helena Mole, dr. med. Predsednica strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Spoštovani kolegi!

Z vašo pomembno pomočjo je pobudniku zakonodajnega referenduma g. Ocvirku uspelo v nekaj dneh zbrati več kot 5.000 podpisov.

Hvala vsem, ki ste pri zbiranju aktivno sodelovali!

V torek, 3. oktobra 2017 je pričel teči zakonski 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 overjenih podpisov volivcev za razpis zakonodajnega referenduma.

Pomembno: ZADNJI DAN ZA OSEBNO OVERITEV PODPISA NA UPRAVNI ENOTI ALI ELEKTRONSKO ODDAJO VLOGE JE 6. november 2017!!

Navodila za oddajo overjenega podpisa podpore:

1. Natisnite obrazec
Na razpolago (v priponki) imate 4 tipe obrazcev.
Dva sta namenjena uporabi na dvojezičnih področjih, v enem se lahko podatke o volivcu izpolni elektronsko (v dokumentu), enega je potrebno v celoti izpolniti ročno.
V vseh priloženih obrazcih je ŽE označena vrsta podpore (A. ZR), kot zapisana šifra podpore (750) in geslo: ZA RAZUMNE ČAKALNE VRSTE

2. Obrazec odnese volivec na katerokoli upravno enoto v potrditev podpisa na obrazcu. Postopek je brezplačen.

3. Podpis podpore lahko oddate tudi elektronsko preko portala e-uprave:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3305.

V portal e-uprave morate biti prijavljeni in imeti ustrezno digitalno kvalificirano potrdilo (sigen-ca, halcom…).
Elektronski odgovor upravne enote o oddanem glasu prek e-portala natisnite in pošljite pobudniku referenduma g. Ocvirku na njegov naslov.

4. Potrjen obrazec je potrebno v originalu poslati pobudniku g. Ocvirku na naslov:
JOŽEF IVAN OCVIRK
4208    ŠENČUR
P.P. št. 3

POMEMBNO: Obrazec, ki ga pobudnik ne prejme, ne šteje!

5. Če pusti bolnik/volivec potrjen obrazec v vaši ambulanti, ga čimprej pošljite na navedeni naslov pobudnika. Obrazec se lahko pošlje z navadno pošto. Večje število podpisanih obrazcev lahko prinesete tudi v pisarno Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov na Dunajsko cesto 162 v Ljubljani, posebno v zadnjih dneh, tik pred iztekom roka za oddajo podpisov (7 dni po 6.11.2017).

Poleg vzorcev obrazca in navodil za oddajo overjenega podpisa je v priponki tudi vzorec za plakat formata A4, ki ga lahko natisnete in informacijo skupaj z navodili za oddajo podpisa ponudite svojim bolnikom, kot tudi prikaz nekaterih ključnih novosti v noveli Zakona o zdravstveni dejavnosti.

V naslednjih dneh in tednih vas bomo sproti informirali o tem, kako poteka zbiranje podpisov.

Skupaj z bolniki nam bo uspelo preprečiti uveljavitev škodljivega zakona!

S spoštovanjem!

Helena Mole, dr. med.
Predsednica  Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Priponke:

Obrazec, podpora volivca (SLO) ZZDej-K, print (.pdf datoteka)
Obrazec, podpora volivca (ITA) ZZDej-K (.pdf datoteka)
Obrazec, podpora volivca (MAD) ZZDej-K (.pdf datoteka)
Obrazec, podpora volivca (SLO) ZZDej-K, form (.pdf datoteka)
Plakat – Zakon ni v prid bolnikom (.pdf datoteka)
Prikaz nekaterih ključnih novosti v noveli Zakona o zdravstveni dejavnosti in njihovega vpliva na delo zaposlenih in zasebnih zdravnikov (.docx datoteka)
Sporočilo članstvu, navodila – referendum 2 (.docx datoteka)

Avtor: Helena Mole, dr. med. Predsednica strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Priponke:

Povzetek poglavitnih negativnih učinkov, 13. 06. 2017 (.docx datoteka)
Seznam za podpise za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma (.docx datoteka)

Avtor: SZZZZS

Dne 29. junija 2017 se je predsednica našega Strokovnea združenja tudi kot predsednica KZO udeležila novinarske konference vseh zdravniških organizacij. Na omenjeni konferenci so sodelovali Mladi zdravniki Slovenije, predsednica študentov, predsednica zdravniške zbornice Slovenije, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov FIDES, sekretar Slovenskega zdravniškega društva in predsednik Sindikata Praktik.um.

Govor predsednice SZZZZS Helene Mole si lahko ogledate preko spodnje povezave:

https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/obvestila/2017/07/01/restriktivni-ukrepi-v-nestimulativnem-okolju-ne-prina%C5%A1ajo-potrebnih-re%C5%A1itev-za-skraj%C5%A1evanje-%C4%8Dakalnih-vrst-in-za-dobro-bolnikov