Spoštovani minister za zdravje Aleš Šabeder!

V Koordinaciji zdravniških organizacij smo na 3. redni seji v letu 2020 obravnavali problematiko, s katero se soočajo zdravniki, zobozdravniki in drugi zdravstveni delavci v primeru ukrepov sprejetih v zvezi z virusom COVID – 19. Soglasno smo sklenili, da v tem trenutku nujno potrebujemo smernice glede delovanja in razporejanja zdravnikov, zobozdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, saj bomo le na tak način lahko ohranili zdravstveni sistem. Zato zahtevamo:

  1. Da se še v tem tednu sprejmejo priporočila za delavce v zdravstvu, po vzoru, kot je to naredil Zdravstveni sistem Velike Britanije (National Health Service) in so navedena na: https://www.gov.uk/government/publications/novel-coronavirus-2019-ncov-guidance-for-healthcare-providers-with-staff-who-have-travelled-to-china/guidance-for-healthcare-providers-healthcare-workers-who-have-travelled-to-china
  2. Ureditev delovnopravne zakonodaje v smeri, da bo omogočena organizacija vseh služb znotraj zdravstvenega sistema, torej prehodi med posameznimi statusi zdravstvenih delavcev, ne glede na to, kje je njihova osnovna zaposlitev (v javnem zdravstvenem zavodu, koncesiji ali brez koncesije).
  3. Da se istočasno s sprejetimi priporočili sprejme tudi nujna delovnopravna zakonodaja, ki bo določila plačilo in plačnika za zdravstvene delavce v primeru odsotnosti zaradi karantenskih ukrepov, ko bo potrebno tistega, ki je bil v stiku v virom okužbe, skladno s strokovnimi priporočili umakniti iz delovnega procesa.

Zdravniki, zobozdravniki in drugi zdravstveni delavci bomo v boju z virusom COVID – 19 imeli pomembno vlogo in nikakor ne želimo, da bi nesprejetje priporočil in nujne delovnopravne zakonodaje ogrozilo delovanje zdravstvenega sistema.

S spoštovanjem,

Prof. dr. Radko Komadina, predsednik Slovenskega zdravniškega društva in vodja KZO v 2020

Dr. Zdenka Čebašek – Travnik, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije

Konrad Kuštrin, predsednik FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Igor Dovnik, predsednik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije