POSLANSTVO ZDRUŽENJA

Izboljšanje pogojev za razvoj in izvajanje zasebne zdravniške dejavnosti