Avtor: Helena Mole, dr. med., predsednica Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije se javno pridružuje mnenju Zdravniške zbornice Slovenije in mladih zdravnikov, ki nasprotujejo nekaterim predlogom novele Zakona o zdravniški službi. Združenje podpira Zdravniško zbornico Slovenije in mlade zdravnike  v ostrem zavračanju političnega nadzora nad stroko ter zaostrovanju pri odločanju mladih za specializacije in zaposlitve, in se pridružuje zaskrbljenosti nad posledicami uvedbe omenjenega zakona, ki bi v tujino lahko pregnale generacije mladih zdravnikov.

Pred tednom je ministrica za zdravje ga. Milojka Kolar Celarc zatrdila, da je navedeni predlog usklajen z vsemi zdravniškimi organizacijami, kar je javno zanikala že Zdravniška zbornica. Tokrat pa njeno trditev ostro zanikamo tudi v Združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Predlog zakona namreč ni bil usklajen ali pripravljen v sodelovanju z našim združenjem.

Helena Mole, dr. med.
Predsednica Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Avtor: Alenka Forte, dr. med., tajnik Strokovnega združenja zasebnih zdranvikov in zobozdravnikov Slovenije

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Gre zares!!

Odbor za zdravstvo v Državnem zboru bo v torek, dne 27. junija 2017, ob 14.00 uri, razpravljal o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Predlagamo, da vršimo na politike pritisk, tako da vsak od nas naslovi na predsednika Odbora za zdravstvo v Državnem zboru pisno zahtevo za prisotnost na Odboru za zdravstvo in aktivno razpravljanje.

Čeprav verjetno naša želja ne bo uslišana, pa menimo da bo nekaj sto pisem, naslovljenih na predsednika Odbora za zdravstvo, predstavljalo pritisk strokovne javnosti, da politika ne vodi predvidene spremembe v pravo smer.

V osnutek pisma v priponki vnesite vaše osebne podatke in podpis. Predlagamo, da pismo na naslovnika pošljete PRIPOROČENO S POVRATNICO.

Pomembno: Po poslovniku dela odborov pri DZ, ima predsednik odbora diskrecijsko pravico, da vabi na odbor in da besedo vabljenim po lastni presoji.

S spoštovanjem!

Pripravila: 
Alenka Forte, dr. med.
Tajnik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Helena Mole, dr. med.
Predsednica Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Priponke:

Osnutek dopisa za predsednika Odbora za zdravstvo v DZ (.docx datoteka)

Avtor: Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Aktivnosti zdravništva, tudi našega Strokovnega združenja, so medijsko blokirane skoraj v celoti. Zato je na nas, da naše paciente seznanjamo s škodljivostjo sprememb zakonodaje, ki je v parlamentarni proceduri (Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravniški službi, Zakon o pacientovih pravicah, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). Zato smo na Strokovnem združenju povzeli bistvene točke predlaganih sprememb, ki bodo po našem mnenju privedle do dodatnega podaljšanja čakalnih dob. Zakonodaja je izrazito nastrojena proti koncesionarstvu, ki bo v naslednjih letih zato popolnoma usahnilo. Na dnu tega sporočila vam posredujemo povezavo do besedila predloga zakona. V priponki sporočila vam posredujemo kratek povzetek tega zakona v obliki, ki je razumljiva tudi našim bolnikom. Prosimo vas za skupno akcijo – seznanjanje bolnikov z vsebino povzetka zakona. Predvidoma v četrtek, 29. junija 2017 bo v Državnem zboru obravnava tega predloga zakona na Odboru za zdravstvo. O točnem datumu in uri vas še obvestimo.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Alenka Forte, dr. med.
Tajnik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Helena Mole, dr. med.
Predsednica Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Povezava do besedila Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F2191f0411c9f316cc12581060022ba22%3FOpenDocument&cHash=04067c009c9e02f1c71749446ef015a6

Priponke:

Nagovor (.docx datoteka)
Povzetek (.docx datoteka)

1. junija 2017 je Agencija za kadre v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije organizirala 9. posvet »Etika v belem« z naslovom Kako organizirati in financirati zdravstvo v Sloveniji, da bodo državljanom dolgoročno zagotovljene varne in kakovostne zdravstvene storitve. Posveta z ambicioznim ciljem, odgovoriti na vprašanje, kako zdravstveni sistem organizirati, da bo le-ta služil svojemu osnovnemu namenu, se je udeležila tudi članica izvršilnega odbora SZZZZS Sanda Lah Kravanja, dr. dent. med., ki je na okrogli mizi prisotnim predstavila pasti predloge novele Zakona o zdravstveni dejavnosti in predstavila tudi nekaj idej, kako naprej.

Priponke:

Predstavitev (.pptx datoteka)

Avtor: Alenka Forte, dr. med., tajnik Strokovnega združenja

Spoštovani,v priponki vam pošiljamo vabilo na javno tribuno, ki bo v ČETRTEK, 1. junija 2017 ob 17.00 uri v dvorani Državnega sveta na Šubičevi ulici 4 v Ljubljani.

Vabljeni!

Alenka Forte, dr. med.
Tajnik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Priponke:

Vabilo (.pdf datoteka)

Avtor: Helena Mole, dr. med.

Spoštovani,

skladno s spodaj posredovanim sporočilom vas obveščamo, da smo pridobili sledečo informacijo in sicer:

GLAVNA RAZPRAVA Zakona o zdravstveni dejavnosti se v parlamentu Državnega zbora prične danes, to je v ČETRTEK, 25. maja 2017 ob 9.45 uri, planirana je 4 – 5 urna razprava.

V parlament vstopate kot zainteresirana javnost, predhodne prijave niso potrebne, je pa potrebna prijava na recepciji.

Vodstvo Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije vas ponovno poziva, da se kot zainteresirana javnost v čim večjem številu udeležite obravnave v Državnem zboru.

Gre za naše bolnike in nas!

S spoštovanjem,

Helena Mole, dr. med.
Predsednica Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije


Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Kot veste, je v javni obravnavi Zakon o zdravstveni dejavnosti.

Parlament Državnega zbora Slovenije bo v naslednjih dneh – jutri, 24. maja 2017 ali v četrtek, 25. maja 2017 opravil splošno razpravo.

Čim bomo prejeli podatek iz Državnega zbora, kateri dan in ob kateri uri bo ta točka obravnavana vas vse, ki to zmorete, pozivamo, da se kot interesirana javnost pojavite v Državnem zboru med gosti na balkonu. V kolikor bomo ta prostor zapolnili, pa bomo naše nestrinjanje z zakonom pokazali s prisotnostjo pred Državnim zborom.

Gre za naše bolnike in za nas, zato izkažimo največjo složnost.

Iz tajništva Strokovnega združenja vas bomo o zgoraj omenjenem podatku obvestili takoj, ko se bomo z njim seznanili, zato bodite prosimo v PRIPRAVLJENOSTI in ODZIVNI.

Naše nestrinjanje s predlogom Zakona o zdravstveni dejavnosti pa moramo tudi v največji meri izraziti ob nadaljnjih postopkih v Državnem zboru.

Naslednji korak je namreč obravnava predloga Zakona o zdravstveni dejavnosti na matičnem odboru – Odboru za zdravje, ki ga vodi Tomaž Gantar, dr. med.

Predlagamo, da vsi naslovimo nanj pisno zahtevo, da se želimo razprave osebno udeležiti in razpravljati. Ker nas je skoraj 1000 članov, to pomeni, da bomo na tak način vršili pritisk na Državni zbor.

V kratkem vam bomo pripravili in posredovali predlog besedila, kamor boste vnesli le svoje osebne podatke in predlagamo, da pismo na naslovnika pošljete PRIPOROČENO S POVRATNICO.

Pričakujemo, da bodo tudi mladi zdravniki, kot civilna družba in manjše občine v Sloveniji postopale enako (projekt teče).

V pričakovanju vašega aktivnega odziva vas lepo pozdravljamo.

Pripravila:

Alenka Forte, dr. med.
Tajnik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Helena Mole, dr. med.
Predsednica Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Avtor: Alenka Forte, dr. med., tajnik Strokovnega združenja

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Kot veste, je v javni obravnavi Zakon o zdravstveni dejavnosti.

Parlament Državnega zbora Slovenije bo v naslednjih dneh – jutri, 24. maja 2017 ali v četrtek, 25. maja 2017 opravil splošno razpravo.

Čim bomo prejeli podatek iz Državnega zbora, kateri dan in ob kateri uri bo ta točka obravnavana vas vse, ki to zmorete, pozivamo, da se kot interesirana javnost pojavite v Državnem zboru med gosti na balkonu. V kolikor bomo ta prostor zapolnili, pa bomo naše nestrinjanje z zakonom pokazali s prisotnostjo pred Državnim zborom.

Gre za naše bolnike in za nas, zato izkažimo največjo složnost.

Iz tajništva Strokovnega združenja vas bomo o zgoraj omenjenem podatku obvestili takoj, ko se bomo z njim seznanili, zato bodite prosimo v PRIPRAVLJENOSTI in ODZIVNI.

Naše nestrinjanje s predlogom Zakona o zdravstveni dejavnosti pa moramo tudi v največji meri izraziti ob nadaljnjih postopkih v Državnem zboru.

Naslednji korak je namreč obravnava predloga Zakona o zdravstveni dejavnosti na matičnem odboru – Odboru za zdravje, ki ga vodi Tomaž Gantar, dr. med.

Predlagamo, da vsi naslovimo nanj pisno zahtevo, da se želimo razprave osebno udeležiti in razpravljati. Ker nas je skoraj 1000 članov, to pomeni, da bomo na tak način vršili pritisk na Državni zbor.

V kratkem vam bomo pripravili in posredovali predlog besedila, kamor boste vnesli le svoje osebne podatke in predlagamo, da pismo na naslovnika pošljete PRIPOROČENO S POVRATNICO.

Pričakujemo, da bodo tudi mladi zdravniki, kot civilna družba in manjše občine v Sloveniji postopale enako (projekt teče).

V pričakovanju vašega aktivnega odziva vas lepo pozdravljamo.

Pripravila:

Alenka Forte, dr. med.
Tajnik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Helena Mole, dr. med.
Predsednica Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Avtor: SZZZZS

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije proti predlogu novele Zakona o zdravstveni dejavnosti z vsemi pravnimi sredstvi

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (SZZZZS) je na 28. srečanju SZZZZS v Moravskih Toplicah predstavilo argumente, ki so jih vodili k pripravi odprtega pisma poslanskim skupinam, predsedniku države in predsedniku Vlade RS, v katerem so jih pozvali, da se opredelijo proti predlogom sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti. Po njihovem mnenju se le tako lahko izognejo njihovi politični odgovornosti za pravne posledice, ki bi jih sprejem takih sprememb nedvomno imel Slovenijo. Prepričani so, da je predlog zaradi neenakopravne obravnave slovenskih zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov do javnih zavodov (in tujih ponudnikov!), diskriminacije mladih zdravnikov in omejevanja dela zaposlenih zdravnikov, v očitnem nasprotju z Ustavo RS in evropskim pravnim redom. Hkrati predlog ne prinaša rešitev, ki bi izboljšale kakovost in dostopnost zdravstvenih storitev za bolnike. Prav nasprotno. S postopno ukinitvijo koncesij se bodo čakalne dobe le še podaljšale, vedno več pacientov pa bo prisiljenih storitve iskati v samoplačniških ambulantah. Takemu stanju bodo nasprotovali z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi, še dodajajo v združenju.

OSNOVNA STALIŠČA IN PREDSTAVLJENI ARGUMENTI:

–              Nasprotovanje uzakonitvi prednostne pravice javnih zavodov do izvajanja zdravstvenih storitev, s čimer predlog zakona onemogoča nadaljnje podeljevanje koncesij domačim zasebnim izvajalcem. Ukrep je v nasprotju z evropskim konkurenčnim pravnim okvirom, saj je po Pogodbi o delovanju EU vsem ponudnikom zagotovljena svoboda opravljanja storitev, svoboda ustanavljanja, državi pa je prepovedano dodeljevanje nedovoljenih državnih pomoči in prepovedano omejevanje konkurence med izvajalci.

–              Nasprotovanje sistematičnemu ignoriranju  evropskega pravnega reda. Storitve, ki jih bodo v bodoče izvajali le še javni zavodi, lahko danes (in predlog zakona tega ne spreminja) v breme slovenske zdravstvene blagajne prosto (brez koncesije) opravljajo tuji zasebni izvajalci. Sistematično ignoriranje se kaže v dvojnih merilih omogočanja prostega izvajanja storitev za slovenske zavarovance tujim in domačim izvajalcem. Na ta račun je ZZZS za povračilo stroškov zdravljenja v tujini, zavarovanim osebam v Sloveniji, v letu 2014 povrnil 157.510,33 €, v letu 2015 459.099,01 € in v letu 2016 442.209,10 €, kar skupno znese 1.058.818,44 € v treh omenjenih letih. 

–              Priča smo rekordno nizkemu številu podeljenih koncesij v mandatu aktualne vlade in hkrati najdaljšim čakalnim dobam v zgodovini. Ob tem se povečuje delež bolnišnic z izgubo in korupcijskih afer v zdravstvu v javnih zavodih. Točno število podeljenih koncesij načeloma za javnost ostaja skrivnost, kljub temu, da 9. člen obstoječega Zakona o koncesijah za izvajanje javne službe v zdravstveni  in lekarniški dejavnosti in o svobodnih zdravnikih specialistih določa, da Ministrstvo, ki je pristojno za dodeljevanje koncesij, vodi register o podeljenih koncesijah, podatki registra (razen osebni podatki koncesionarja) morajo biti javniZaradi nedopustnih čakalnih dob, ki presegajo razumen čas obravnave pacienta pa je v letih 2014, 2015 in 2016 kar 758 ljudi oddalo vlogo za napotitev na zdravljenje v tujino, saj jim doma ni bila omogočena sistemsko primerljiva oskrba.

–              Nerazumna je diskriminacija mladih zdravnikov, ki skladno s predlogom zakona 5 let po pridobitvi licence (dovoljenje za samostojno delo), ne bodo mogli odpreti zasebne ambulante med tem, ko bodo lahko ta čas delo opravljali samostojno in brez omejitev v javnih zdravstvenih zavodih. Seveda pa bodo v Sloveniji, skladno z načelom prostega pretoka storitev in načelom svobode ustanavljanja, zasebne ambulante še naprej lahko ustanavljali mladi zdravniki in zobozdravniki iz drugih evropskih držav. Ponovno je zaznati močan interes javnih zavodov po zadrževanju (v zaposlitvi) mladih zdravnikov in zobozdravnikov, ki bodo s tem še dodatno vzpodbujeni, da po pridobitvi licence zapustijo državo, kar v Sloveniji v povprečju naredi 24 zdravnikov (ne samo mladih) letno. Še veliko več zdravnikov in zobozdravnikov pa Zdravniško zbornico Slovenije (ZZS) zaprosi za »Potrdilo o dobrem imenu«, ki je pogoj za zaposlitev v državah Evropske unije. Na podlagi tega podatka je mogoče sklepati koliko zdravnikov in zobozdravnikov razmišlja in se morda tudi pripravlja na odhod na delo v tujino. Tovrstnih potrdil je ZZS izdala v letu 2014 206, v letu 2015 206 in v letu 2016 kar 236 .Upoštevajoč stroške šolanja zdravnika do diplome, Slovenija z vsakim odhodom zdravnika specialista na delo v tujino izgubi ne samo odlično šolan in pripravljen kader, temveč ogromen znesek denarja, ki ga je vložila tudi v njegovo izobraževanje. 

–              Ne strinjamo se s stališčem predlagatelja zakona, da še ni nastopil čas, ko bi lahko zaposleni zdravniki in zobozdravniki pri drugem delodajalcu lahko delali pod enakimi pogojikot veljajo za vse ostale zaposlene v Sloveniji.

–              Pojasnilo, da delitev med javnim in zasebnim pri izvajanju javnih služb v razvitih evropskih državah (in seveda po evropskem pravu) pomeni, da izvajalec javne službe s sredstvi, ki jih je prejel za njeno izvajanje, ne sme opravljati druge tržne dejavnosti. Ravno to počnejo javni zavodi, saj z opremo, ki je v lasti občin in države, opravljajo tržno dejavnost, denimo laboratorijske storitve, ki jih prodajajo koncesionarjem. Nemalokrat se tudi dogaja, da javni zavodi prostore oddajajo v najem in ob tem za tujo lastnino (občine ali države) pobirajo najemnine. Ob tem je zelo pomenljivo dejstvo, da je iz besedila predloga, ki ga je sedaj sprejela vlada, izpadla določba, po kateri ustanovitelji dobička (presežek prihodkov nad odhodki) javnemu zavodu ne bi mogli odvzeti.

V Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije smo izhodišča za konkretne spremembe in zakonske rešitve pripravili že pred časom, vendar jih je predlagatelj zakona venomer zavračal kot »konceptualna nasprotja«. Kljub temu si bomo v SZZZZS še naprej prizadevali, da bodo pri nastajanju novega zakona pacient in pacientove pravice v središču pozornosti. Pacient bi moral veljati za osrednjo skrb celotnega sistema. Pacient si zasluži kvalitetno, varno, strokovno in dostopno oskrbo. Koncesionarji in zasebniki se tega zavedamo že od samega začetka, saj je naš uspeh odvisen in je posledica zadovoljnih pacientov s katerimi gradimo odnos po vrsto let. Kot prikaz odličnega delovanja zasebnih zdravnikov s koncesijo je zagotovo tudi dejstvo, da imamo koncesionarji z ZZZS sklenjene pogodbe za 318 timov splošnih, otroških in šolskih ambulant, kar predstavlja skoraj 30% celotnega programa (javni zavodi: 772 timov) ter da število opredeljenih oseb na nosilca v omenjenih ambulantah pri zasebnikih s koncesijo znaša 1949, kar je v povprečju 15% več kot pri zdravnikih zaposlenih v javnih zavodih (1699) , kakor tudi dejstvo, da imamo koncesionarji z ZZZS sklenjene pogodbe za 38 timov dispanzerja za žene, kar predstavlja skoraj 27% celotnega programa (javni zavodi: 102 timov), število opredeljenih oseb na nosilca v omenjenih ambulantah pri zasebnikih s koncesijo je 5032 (6% več kot v javnih zavodih). Zato naš glas v imenu vseh pacientov in zdravnikov ter zobozdravnikov, ne glede na obliko delovanja v zdravstvenem sistemu mora in ob naših najboljših in najvztrajnejših  prizadevanjih tudi bo uslišan.

Avtor: Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije odločno nasprotuje predlogu novele Zakona o zdravstveni dejavnosti

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov podaja najostrejši protest nad predlogom sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je Vlada RS potrdila dne 20. 4. 2017. V predlogu ne vidimo rešitev, ki bi objektivno lahko izboljšale kakovost in dostopnost zdravstvenih storitev za bolnike. Prepričani smo, da bo učinek zakona ravno nasproten, saj se bodo s postopno ukinitvijo koncesij čakalne dobe le še podaljšale, vedno več pacientov pa bo prisiljenih storitve iskati v samoplačniških ambulantah. Predlog zakona je zaradi neenakopravne obravnave slovenskih zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov do javnih zavodov (in tujih ponudnikov!), diskriminacije mladih zdravnikov in zobozdravnikov ter omejevanja dela zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov, v očitnem nasprotju z Ustavo RS in evropskim pravnim redom. Z omejevanjem konkurence med izvajalci zdravljenja predlog pod vprašaj postavlja tudi neovirano izvajanje ustavne pravice zavarovanih oseb do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev. Zaradi vsega navedenega napovedujemo, da bomo sprejetju zakona nasprotovali z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi. Hkrati pozivamo, da zakona, zaradi njegove neskladnosti z Ustavo RS in evropskim pravnim redom ter preštevilnih pomanjkljivosti in popolnoma nesprejemljivih predlogov rešitev obstoječega sistema zdravstva, ne podprete.

Najodločneje nasprotujemo uzakonitvi prednostne pravice javnih zavodov do izvajanja zdravstvenih storitev, s čimer predlog zakona onemogoča nadaljnje podeljevanje koncesij domačim zasebnim izvajalcem. Ukrep je v očitnem nasprotju z evropskim konkurenčnim pravnim okvirom. Da sodijo zdravstvene storitve med tržne storitve po evropskem pravu, javna zdravstvena služba pa pod režim storitev splošnega gospodarskega pomena, je že desetletja vzpostavljena sodna praksa evropskega sodišča, enako določajo tudi vsi evropski predpisi s področja konkurenčnega prava. V tem okviru je po Pogodbi o delovanju EU vsem ponudnikom zagotovljena svoboda opravljanja storitev, svoboda ustanavljanja, državi pa je prepovedano dodeljevanje nedovoljenih državnih pomoči in prepovedano omejevanje konkurence med izvajalci. Vse našteto je Vladi RS dobro poznano, saj se pred Evropsko komisijo pravkar vodi postopek s prijavo zaradi nedovoljenih državnih pomoči, ki jih RS dodeljuje javnim zdravstvenim zavodom.

Na podlagi navedenega trdimo, da Vlada RS sistematično ignorira evropski pravni red, vendar ne v celoti: storitve, ki jih bodo v bodoče izvajali le še javni zavodi, lahko danes (in predlog zakona tega ne spreminja) v breme slovenske zdravstvene blagajne prosto (brez koncesije) opravljajo tuji zasebni izvajalci – za državno mejo ali pa v Sloveniji. Naša vlada namreč dosledno izpolnjuje vse zaveze do Bruslja, kadar je potrebno tujim izvajalcem omogočiti prosto izvajanje storitev za slovenske zavarovance, ko pa je potrebno enakopravno obravnavo zagotoviti domačim ponudnikom, evropski pravni red po mnenju vlade ne velja več.

Zasebni zdravniki in zobozdravniki se zato sprašujemo, kakšno korist imajo bolniki od tega nezakonitega favoriziranja javnih zavodov (in tujih ponudnikov) v razmerju do domačih zasebnih izvajalcev. V mandatu aktualne vlade je bilo po zaslugi Ministrstva za zdravje podeljeno rekordno nizko število koncesij, hkrati pa smo lahko priča najdaljšim čakalnim dobam v zgodovini, povečal se je delež bolnišnic z izgubo in mediji vsakodnevno poročajo o korupcijskih aferah v zdravstvu – seveda v javnih zavodih. Ob vsem govorjenju vlade o javnem zdravstvu, se povečuje ravno delež bolnikov v samoplačniških ambulantah, kar je neposredna posledica predolgih čakalnih dob. V razvitem svetu se pod pojmom javno zdravstvo razume javno financiranje zdravstvenih storitev, ki jih za bolnike izvajajo javni ali zasebni izvajalci. Iz vidika pravice bolnikov do pravočasnega dostopa do kakovostnih zdravstvenih storitev je namreč vseeno, ali mu storitve zagotavlja ponudnik v zasebni ali v državni lasti. Takšne statusne oblike izvajalca, kot je javni zavod, pravzaprav nihče v Evropi ne pozna, saj gre za posebno pravno tvorbo, ki je bila z zakonom začasno ustvarjena v začetku devetdesetih let, zaradi prehoda na nov družbeni sistem, kasneje pa naj bi se ustrezno preoblikovala. Seveda se javni zdravstveni zavodi v naslednjih 25 letih niso statusno preoblikovali, saj so različni lobiji v načinu njihovega upravljanja in poslovanja kmalu našli lasten interes po nenadzorovanem odtekanju javnega denarja. Danes Vlada RS očitno še ne zaznava potrebe po njihovem preoblikovanju, pač pa celo ugotavlja, da so javni zavodi, izmed vseh alternativnih možnosti, najustreznejša oblika izvajanja zdravstvenih storitev, zato si zaslužijo, da jih vlada z novim zakonom zaščiti še pred konkurenco koncesionarjev. Zaradi takšnih neumnosti se nam v tujini upravičeno smejijo.

Nadalje opozarjamo na nerazumno diskriminacijo do mladih zdravnikov in zobozdravnikov, ki skladno s predlogom zakona pet let po pridobitvi licence (dovoljenje za samostojno delo), ne bodo mogli odpreti zasebne ambulante. Seveda pa bodo v Sloveniji, skladno z načelom prostega pretoka storitev in načelom svobode ustanavljanja, zasebne ambulante še naprej lahko ustanavljali mladi zdravniki in zobozdravniki iz drugih evropskih držav. Ukrep ni le diskriminatoren, ampak tudi nelogičen, saj bodo po mnenju predlagatelja iste osebe hkrati usposobljene za samostojno delo v javnem zavodu (ali pri drugem delodajalcu), ne pa v zasebni praksi. Ponovno je zaznati močan interes javnih zavodov po zadrževanju (v zaposlitvi) mladih zdravnikov in zobozdravnikov, ki bodo s tem še dodatno vzpodbujeni, da po pridobitvi licence zapustijo državo.  

Po mnenju predlagatelja zakona tudi še ni nastopil čas, ko bi lahko zaposleni zdravniki in zobozdravniki pri drugem delodajalcu lahko delali pod enakimi pogoji, kot veljajo za vse ostale zaposlene v Sloveniji. Ob tem imajo številni politiki polna usta o delitvi med javnim in zasebnim, kar naj bi veljajo za službe zdravnikov in zobozdravnikov (zato naj bi bilo potrebno njihovo delo čim bolj omejiti), nobene težave pa nimajo denimo z verigami zasebnih dobaviteljev, ki javnim zavodom prodajajo opremo, material in medicinske pripomočke po najvišjih cenah v Evropi, gradbenimi posli zasebnih izvajalcev (ki gradijo za javne zavode) in v zadnjem času aktualnim trgovanjem zasebnih finančnih investitorjev s terjatvami do slovenskih javnih bolnišnic.

Delitev med javnim in zasebnim pri izvajanju javnih služb v razvitih evropskih državah (in seveda po evropskem pravu) pomeni, da izvajalec javne službe s sredstvi, ki jih je prejel za njeno izvajanje, ne sme opravljati druge tržne dejavnosti. Ravno to počnejo javni zavodi, saj z opremo, ki je v lasti občin in države, opravljajo tržno dejavnost, denimo laboratorijske storitve, ki jih prodajajo koncesionarjem. Zato vsi javni zavodi ne ustvarjajo izgube – 54 zdravstvenih domov je v preteklih dveh letih ustvarilo 25 milijonov eurov čistega dobička, pri čemer Ministrstvo za zdravje ne zbira podatkov o tem, koliko dobička so ustanoviteljice (občine) prelile v svoje proračune in s tem trajno odvzele iz »javnega zdravstva«. Ob tem je zelo pomenljivo dejstvo, da je iz besedila predloga, ki ga je sedaj sprejela vlada, izpadla določba, po kateri ustanovitelji dobička (presežek prihodkov nad odhodki) javnemu zavodu ne bi mogli odvzeti.

Kakšne spremembe bo SZZZZS podprlo?

Sistem izvajanja javne službe v zdravstveni dejavnosti je potrebno na novo urediti z enotnim zakonom, ki bo javnim zavodom prinesel ustrezno poslovno avtonomijo (upravljanje z lastnim premoženjem, možnost nagrajevanja zaposlenih), vodstvom zavodom naložil ustrezno odgovornost za njihovo poslovanje, med ustanovitelje (država, občine) in poslovodstva zavodov pa vnesel jasno delitev pristojnosti in odgovornosti za nemoteno delovanje javne službe. Šele za tem je potrebno na novo urediti sistem podeljevanja koncesij, in sicer tako, da se organizirajo kot pooblastilo za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti, ki ga lahko dobi zasebnik ali (preoblikovani) zdravstveni zavod, odvisno od tega, kdo bo lahko pri izvajanju javne službe bolnikom ponudil najboljše pogoje iz vidika cene, dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev. V zdravniških organizacijah smo izhodišča za takšne spremembe in konkretne zakonske rešitve že zdavnaj pripravili, vendar jih ministrstvo zavrača kot »konceptualna nasprotja«, glede katerih z nami ne more najti soglasja. Kolikor bi Vlada RS kot »konceptualno« vodilo sprejela zagotavljanje najvišje koristi za paciente pri omejenem obsegu sredstev, bi z zdravniškimi organizacijami že od začetka govorila isti jezik.

Spoštovani, v SZZZZS smo vam pripravljeni razsežnosti škodljivosti predlaganega zakona in predloge rešitev predstaviti na posebnem delovnem srečanju. Za določitev termina srečanja vas bomo kontaktirali v kratkem. Gotovo še pred pričetkom poletja, ko bo Zakon predvidoma v obravnavi.

Izvršilni obor SZZZZS:

 • Predsednica: Helena Mole, dr. med.
 • Podpredsednica: Nada Puharič, dr. dent. med.
 • Tajnik: Alenka Forte, dr. med.
 • Blagajnik: Leon Lang, dr. med.

Člani IO: prim. Herbert Bernhardt, dr. med., Igor Dovnik, dr. med., Miro Lasbaher, dr. med., Sanda Lah Kravanja, dr. dent. med., Katja Žerjav, dr. med.

Pismo v tej obliki so prejeli:

 • Predsednik države, gospod Borut Pahor
 • Predsednik vlade, gospod dr. Miro Cerar
 • Predsednik Državnega zbora, gospod dr. Miran Brglez
 • Poslanske skupine: Stranka modernega centra, Slovenska demokratična stranka, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Socialni demokrati, Združena levica, Nova Slovenija, PS italijanske in madžarske skupnosti, nepovezani poslanci.
 • Delovno telo Državnega zbora – Odbor za zdravstvo
 • Ministrstvo za zdravje
 • Mediji

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (SZZZZS) je prostovoljno združenje skoraj tisoč zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, ki svojo dejavnost opravljamo na območju Slovenije. Naša poglavitna naloga je zavzemanje za izboljšanje pogojev za izvajanje in razvoj zasebne zdravniške dejavnosti, s ciljem, da bi našim uporabnikom (bolnikom) lahko zagotovili visokokakovostne in mednarodno konkurenčne zdravstvene storitve. SZZZZS je v letu 2017 tudi vodja Koordinacije zdravniških organizacij katere članice so še Zdravniška Zbornica Slovenije, Slovensko Zdravniško Društvo in FIDES.

Avtor: Nada Puharič, dr. dent. med., podpredsednica Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Spoštovani!

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije vabi k akciji: ” Zdravnik vidi bolje. Zato lahko reši življenje.”

V mesecu maju tudi letos poteka vseslovenski projekt »Pravočasni pregled ustne votline vam lahko reši življenje«.

V Sloveniji je rak ustne votline po pogostosti na 8. mestu, kar 80% simptomov pa odkrijejo zobozdravniki v zobnih ambulantah.

Zasebni zobozdravniki, člani Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije vas zato vabimo, da pristopite k akciji, katere cilj je izboljšanje ozaveščenosti prebivalstva o ustnem raku v Sloveniji in odkrivanje zgodnjih sprememb. Naročite se na brezplačen pregled ustne votline v maju, v eni izmed številnih zasebnih zobozdravstvenih ambulant po Sloveniji.

Seznam vseh zobozdravnikov, ki sodelujejo v akciji najdete na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije, vse dodatne informacije o zasebnih zobozdravniških ambulantah v Sloveniji pa lahko najdete na spletni strani Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.