Avtor: Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Aktivnosti zdravništva, tudi našega Strokovnega združenja, so medijsko blokirane skoraj v celoti. Zato je na nas, da naše paciente seznanjamo s škodljivostjo sprememb zakonodaje, ki je v parlamentarni proceduri (Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravniški službi, Zakon o pacientovih pravicah, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). Zato smo na Strokovnem združenju povzeli bistvene točke predlaganih sprememb, ki bodo po našem mnenju privedle do dodatnega podaljšanja čakalnih dob. Zakonodaja je izrazito nastrojena proti koncesionarstvu, ki bo v naslednjih letih zato popolnoma usahnilo. Na dnu tega sporočila vam posredujemo povezavo do besedila predloga zakona. V priponki sporočila vam posredujemo kratek povzetek tega zakona v obliki, ki je razumljiva tudi našim bolnikom. Prosimo vas za skupno akcijo – seznanjanje bolnikov z vsebino povzetka zakona. Predvidoma v četrtek, 29. junija 2017 bo v Državnem zboru obravnava tega predloga zakona na Odboru za zdravstvo. O točnem datumu in uri vas še obvestimo.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Alenka Forte, dr. med.
Tajnik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Helena Mole, dr. med.
Predsednica Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Povezava do besedila Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F2191f0411c9f316cc12581060022ba22%3FOpenDocument&cHash=04067c009c9e02f1c71749446ef015a6

Priponke:

Nagovor (.docx datoteka)
Povzetek (.docx datoteka)