Od 16.03.2020 je delovala skupina zdravnikov specialistov svetovalcev. Sedaj, ko se razmere postopoma umirjajo, in so večinoma vsi zdravniki specialisti svetovalci že pričeli z delom v svojih ambulantah, se svetovalni telefoni ukinjajo, saj so zdravniki specialisti (prej) svetovalci zopet vpeti v redno delo z bolniki.

Hvala vsem bolnikom za zaupanje in nasvidenje v ambulantah!

Iskrena hvala tudi vsem kolegom, zdravnikom specialistom svetovalcem, ki ste se odzvali in ves čas Covid – izolacije namenili rednemu delu v izrednih razmerah!

Naj bodo ti majski dnevi polni strpnosti in pozitivnih energij!

Srečno!