Avtor: prim. Marko Demšar, dr. med.

Koncesije v zdravstvu so se pokazale kot učinkovita oblika izvajanja zdravstvenega varstva. Pozna jih Evropa in  tudi pri nas so bolniki samoiniciativnost, prilagodljivost in strokovno usposobljenost koncesionarjev lepo sprejeli. Pot do izboljšave zdravstvenega sistema ne vodi preko zatiranja koncesionarstva, ker so koncesionarji enakopraven in nepogrešljiv del javne zdravstvene službe in  niso krivi za bolj ali manj neuspešno  poslovanje javnih zdravstvenih zavodov. Dejstvo je, da bi bila brez koncesionarjev slovenska javna zdravstvena mreža še v dosti večjih težavah in javni zdravstveni zavodi  prav tako.

Prim. Marko Demšar, dr. med.
Podpredsednik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije