Avtor: Helena Mole, dr. med. (vodja KZO v letu 2017)

Spoštovani,
 
zdravstvena reforma, ki je trenutno ena najbolj izpostavljenih javnih in političnih tem, je z osnutkom predloga Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v javni razpravi, dobila še večjo pozornost. O zakonu naj bi razpravljala na sestanku dne 29.3.2017 tudi koalicija, a je razpravo o tej problematiki prestavila na naslednji sestanek koalicijskega vrha, ki bi se naj zgodil 4.4.2017. Ob tej priložnosti v Koordinaciji zdravniških organizacij (KZO), katere ustanoviteljice smo Zdravniška Zbornica Slovenije, Slovensko Zdravniško Društvo, FIDES, sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije ter Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije vztrajamo, da takšen osnutek predloga vsekakor ni primeren za nadaljnjo obravnavo v Državnem zboru in od Ministrstva za zdravje tako pričakujemo, da predlog osnutka zakona umakne. Prepričani smo, da objavljen predlog zakona ne predvideva nujno potrebnih strukturnih sprememb zdravstvenega sistema, ki jih slovensko zdravstvo in bolniki potrebujejo ter pričakujejo.

Zdravniške organizacije ves čas, posebno pa od leta 2008, ko je nastopila gospodarska kriza, pričakujemo in zahtevamo spremembo zdravstvene zakonodaje, ki bo javno zdravstvo naredila tudi dostopno.

Zaradi neodzivnosti Vlad smo zdravniške organizacije, združene v Koordinacijo zdravniških organizacij, že pred petimi leti same pripravile analizo zdravstvenega sistema in predlagale konkretne predloge  sprememb zdravstvene zakonodaje in jih javno predstavile kot eno od možnih rešitev slovenskega zdravstva. Zdravniške organizacije se zavedamo, da brez sprememb v zdravstvu ne bo niti novega denarja, potrebnega za sledenje svetovni medicini, kot tudi ne za vzpostavitev pogojev za kakovostno strokovno delo zaposlenih v zdravstvu.  Odziva resornega ministrstva na predstavljene predloge, tudi sedanje ministrice za zdravje, ni bilo.

Predlog sprememb zdravstvenega sistema, kot je zajet v osnutku predloga ZZVZZ, s katerim smo se v KZO žal lahko seznanili šele v postopku javne razprave, poleg tega, da je v posameznih segmentih tudi ustavno sporen, ne ponuja rešitev, ki jih slovensko zdravstvo, bolniki in zaposleni v zdravstvu, upravičeno pričakujemo. Zato se zdravniške organizacije priključujemo številnim deležnikom, ki so se javno odzvali na predstavljen predlog zakona in od ministrice pričakujemo, da bo predlog zakona umaknila iz nadaljnje  obravnave ter da bo, čeprav pozno, v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki, pristopila k pripravi prave zdravstvene reforme.

Celotno stališče Koordinacije zdravniških organizacij z dne 17.3.2017 v zvezi s predlaganim zakonom je v prilogi. V upanju in želji, da bo Ministrstvo za zdravje končno slišalo glas in pripravljenost zdravniških organizacij za sodelovanje pri pripravi reformne zakonodaje, vas lepo pozdravljamo.

Helena Mole, dr. med. (vodja KZO v letu 2017)
Predsednica strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije
 
Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na info@zdravniki-zobozdravniki.net

Priponke:

Priloga k Izjavi za javnost 03. 04. 2017, Stališče KZO do predloga ZZVZZ, 17. 03. 2017 (.pdf datoteka)