Ljubljana, 05. februar 2024 – V Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije podpiramo prizadevanja sindikata FIDES za izboljšanje pogojev v katerih delamo in boljše vrednotenje našega dela. Prepričani smo, da je potrebno sprejete in podpisane dogovore spoštovati. Živimo pa v situaciji, ko se podpisanih dogovorov ne drži Vlada Republike Slovenije.

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije ne more vplivati na delo svojih članov. Vsak od članov se tako samostojno odloča, kako bo delal v času stavke. Smo društvo in ne sindikat. Tisti, ki delamo s koncesijo smo pomemben del javnega zdravstva. Že dolgo opozarjamo na dejstvo, da naše javno zdravstvo ni tako, kot bi si ga zaslužili naši pacienti. Je povsem unikatno za razvito zahodno Evropo, po kateri se zgledujemo in bi ji želeli biti enaki. Pacienti so pri našem delu in v naših ordinacijah vseeno osrednji deležnik.

Za približanje našega javnega zdravstva razvitim zahodnoevropskim zgledom potrebujemo hitre in učinkovite rešitve. Bistvene so naslednje štiri:

  1. Pacient mora imeti svobodno izbiro zdravnika/zobozdravnika, ki ga bo obravnaval.
  2. Zdravnik/zobozdravnik mora imeti svobodo izbire kje in v kakšnem pravnem položaju bo delal (kot zaposleni zdravnik, zasebnik, svobodni ponudnik zdravstvenih storitev, …).
  3. Koncesije in plačevanje po programih je potrebno ukiniti. Za javno zbran denar lahko storitve izvaja vsak zdravnik/zobozdravnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Denar sledi pacientu. Storitve, ki spadajo v obseg pravic iz javnega zdravstva, zavarovalnica plača tistemu, ki jih je ustrezno strokovno opravil.
  4. Potrebna je konkurenca zdravstvenih zavarovalnic.

Pričakujemo uspešno končanje stavke, kar bo kupljen čas za nujne spremembe. V nasprotnem primeru bo javnega zdravstva, kot si ga pacienti v evropski državi Sloveniji zaslužijo, kmalu konec.