Koordinacija zdravniških organizacij - novice

Zdravniške organizacije enotne: "Nedavno sprejet Zakon o zdravniški službi prinaša številne negativne posledice"

Koordinacija zdravniških organizacij, katere članice so Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Fides in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, nasprotuje spremembam, ki jih nedavno sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni službi prinaša na področje zdravstvenega delovanja. Kljub žalostnemu dejstvu, da je zakon sprejet, pa želimo izpostaviti njegove slabosti in pričakovane negativne posledice, ki jih zakon prinaša.
 
Krovne zdravniške organizacije ob tem ponovno opozarjamo na nespametno sprejemanje zakonov brez sodelovanja strokovne javnosti, kar se bo v prihodnosti gotovo pokazalo v negativnih posledicah pri samem izvajanju. Ne le za stroko, temveč posledično tudi za posameznika, ki bi pri sprejemanju vseh zdravstvenih zakonov, moral biti v središču. To je seveda bolnik.
 

Potrebno in pravilno se nam zato zdi, da spomnimo, da gre za politično zakonodajne odločitve in da neposredno delujoči v zdravstvenem sistemu žal nismo imeli besede in možnosti soodločanja. Ob tem pa hkrati zagotavljamo, da smo pripravljeni v skladu z našimi strokovnimi standardi in zdravniško etiko storiti vse, da slabe učinke v največji možni meri minimiziramo. 

Več...

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi

Spoštovani,
 
na včerajšnji seji Koordinaciji zdravniških organizacij smo podali popolno podporo dopisoma Zdravniške zbornice Slovenije št. 170-1/2017-1 z dne 20.6.2017 in št. 170-1/2017-2 z dne 4.7.2017, vezanima na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi.
 
Področje Zakona o zdravniški službi je preveč resno in posega tako globoko v zdravstveni sistem, da potrebuje temeljit premislek.

 

Sprejem zakona po nujnem postopku je neprimeren, hkrati pa tudi nepotreben.

Priponke:
Dopis ZPS DZ - sprememba ZZdrS, priloga 1.PDF
Podpora KZO ZZS v zvezi s spremembami ZZdrS-F.pdf
Poziv - sprememba ZZdrS, priloga 2.PDF

Več...

SZZZZS na novinarski konferenci vseh zdravniških organizacij

Dne 29. junija 2017 se je predsednica našega Strokovnea združenja tudi kot predsednica KZO udeležila novinarske konference vseh zdravniških organizacij. Na omenjeni konferenci so sodelovali Mladi zdravniki Slovenije, predsednica študentov, predsednica zdravniške zbornice Slovenije, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov FIDES, sekretar Slovenskega zdravniškega društva in predsednik Sindikata Praktik.um.

Govor predsednice SZZZZS Helene Mole si lahko ogledate preko spodnje povezave:

https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/obvestila/2017/07/01/restriktivni-ukrepi-v-nestimulativnem-okolju-ne-prina%C5%A1ajo-potrebnih-re%C5%A1itev-za-skraj%C5%A1evanje-%C4%8Dakalnih-vrst-in-za-dobro-bolnikov


 

Več...

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO KZO, ponedeljek, 24. april 2017 ob 13.00 uri v Domus Medica

VABILO Koordinacija zdravniških organizacij, katere članice so Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Fides in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, vas vljudno vabi na novinarsko konferenco: »SPREMINJANJE ZAKONODAJE MIMO ZDRAVNIŠTVA IN PACIENTOV«, ki bo v ponedeljek, 24.4.2017, ob 13. uri, v Domus Medica, Dunajska cesta 162, Ljubljana.

Več...

Izjava za javnost KZO z dne 18.4.2017: Zakaj ne podpiramo novele Zakona o zdravstveni dejavnosti

Zdravniška zbornica Slovenije je, tako kot tudi Slovensko zdravniško društvo, Fides in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, nepolitična organizacija, ki združuje vse zdravnike in zobozdravnike v Sloveniji, ne glede na njihovo politično prepričanje. Člani zdravniške zbornice smo visoko usposobljeni strokovnjaki, katerim je država s podelitvijo licence zaupala skrb za zdravje ljudi. Ta skrb je tudi glavna povezovalna nit, ki nas združuje v to organizacijo.

Več...

Izjava za javnost KZO z dne 3.4.2017: Članice KZO soglasno proti obravnavi ZZVZZ

Zdravniška Zbornica Slovenije, Slovensko Zdravniško Društvo, FIDES, sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije ter Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije vztrajamo, da takšen osnutek predloga vsekakor ni primeren za nadaljnjo obravnavo v Državnem zboru in od Ministrstva za zdravje tako pričakujemo, da predlog osnutka zakona umakne.

Priponke:
Priloga k Izjavi za javnost 3.4.2017, Stališče KZO do predloga ZZVZZ, 17.3.2017.pdf

Več...