POSLANSTVO ZDRUŽENJA

Namen in naloge Združenja so izboljšanje
pogojev za razvoj in izvajanje zasebne
zdravniške ali zobozdravniške dejavnosti
ter zagotavljanje socialne varnosti članov.

PODROBNEJE O ZDRUŽENJU

POSTANI ČLAN ZDRUŽENJA

SZZZZS je prostovoljno strokovno združenje
zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, ki opravljajo
svojo dejavnost na območju Republike Slovenije.

INFORMACIJE IN PRIJAVA

PRIČAKOVANJA OZ. ZAHTEVE

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov
in zobozdravnikov Slovenije je v septembru 2018,
ob nastopu nove vlade, postavilo smernice za
izboljšanje razmer v javnem zdravstvu.

VEČ PODROBNOSTI

PACIENTI SO NAŠA PRVA SKRB

V času 6 letnega študija medicine na medicinski
fakulteti naši člani pridobijo široko medicinsko
in stomatološko znanje, kot tudi etične smernice
za najvišjo kvaliteto oskrbe pacientov.

VRHUNSKO ZNANJE

NAJVIŠJA KVALITETA STORITEV

Zasebni zdravniki in zobozdravniki vlagajo
v izobraževanje in kakovost zdravstvenega in
zobozdravstvenega varstva ogromno truda,
časa in finančnih sredstev. Lahko jim zaupate.

KAKOVOST OBRAVNAVE

UGODNOSTI ZA ČLANE

Brezplačen dostop do spletnega mesta,
dostop do strokovne dokumentacije,
spletna predstavitev v javnem iskalniku,
pravica do vzajemnega sklada in še več.

ČLANSKE UGODNOSTI

POIŠČI ZDRAVNIKA ALI ZOBOZDRAVNIKA