Ljubljana, 13. oktober 2022 – V Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije podpiramo vse ukrepe, dejanja in aktivnosti, ki stremijo k bolj solidarnim, dostopnim, varnim in kakovostnejšim obravnavam bolnikov ter k izboljšanju pogojev dela za zdravnike, zobozdravnike in njihove sodelavce. Zavzemamo se za ohranitev javnega zdravstvenega sistema, znotraj katerega po enakih pogojih nudijo storitve tako javni zavodi kot tudi zasebniki. Zato podpiramo napore sindikata Fides za ohranitev javnega zdravstvenega sistema in izstop zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju.

Zagovarjamo stališče, da bi morali imeti bolniki pravico oz. svobodo odločanja pri katerem zdravniku ali zobozdravniku se bodo zdravili. ZZZS ali konkurenčna zavarovalnica, bi jim morala povrniti stroške zdravljenja pod enakimi pogoji, kot jih povrne sedaj izvajalcem v trenutni javni zdravstveni mreži. Prav tako bi morali imeti zdravniki in zobozdravniki na voljo svobodno odločitev, ali bodo delovali znotraj javnega zdravstvenega sistema bodisi kot zaposleni v javnem zavodu bodisi kot zasebniki.

Vztrajanje v trenutnem zdravstvenem sistemu, ki ga pacienti in v njem zaposleni vsakodnevno živimo, si morda želijo samo še posvečeni, ki od njega veliko dobijo, in mu malo vrnejo. Pacienti in velika večina v zdravstvu zaposlenih pa smo z njim že leta nezadovoljni. V sedanjem sistemu marsikateri pacient ne dočaka storitve, marsikateri zdravnik ali zobozdravnik pa ne upokojitve. Tega si oboji ne zaslužimo.

Že zdavnaj je mimo čas, ko bi bilo potrebno sprejeti konkretne reforme. Kar se nam dogaja sedaj, je zgolj posledica tega, da politika ni imela volje narediti nujno potrebnega. Če resne volje ne bo niti v tem mandatu, se bo razpad našega zdravstva dokončno zgodil.

Stališče Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije glede stavke zdravnikov in zobozdravnikov (.pdf)