SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, 6. februar 2019 – Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov (SZZZZS) je bilo ob poslušanju včerajšnje izjave ministra Fakina osuplo. Minister kot dolgoletni direktor »zdravstvene zavarovalnice« natančno ve, da pacienti v slovenskem zdravstvu nimajo prave izbire. Veliko pregledov, ki jih za svoje paciente opravimo koncesionarji, ZZZS ne plača. Velike glavarine, ki jih imamo koncesionarji so posledica tega, da delamo dobro in nas pacienti iščejo. Denar od večje glavarine pa ni plača koncesionarjev!

Glavarina večja od standarda ZZZS pomeni več pregledov za naše paciente in s tem povezane stroške, ki jih ZZZS ne plačuje v celoti. Kot da ti pacienti, ki so prišli zaradi svojih težav, niso vredni denarja iz zdravstvene blagajne. Pacienti danes niso osrednji dejavnik slovenskega zdravstva, vendar morajo to nemudoma postati. Ko bodo storitve, ki jih pacienti potrebujejo, na voljo in bodo plačane, bo naše zdravstvo tako, kot si ga pacienti zaslužimo. Predvsem pa preveč bolnikov pri koncesionarjih pomeni tudi zmanjšanje kakovosti obravnave. Enako kot v javnem zavodu!

Minister omenja tudi odprte meje. Na žalost pa niso odprte za dobre rešitve zdravstvenega sistema, ampak odhajanje medicinskega osebja v bolj urejena okolja. To je problem, ker naši mladi specialisti in specializanti odhajajo na sever. SZZZZS predlaga, da minister vsakemu mlademu specialistu omogoči pridobitev koncesije. Zagotovo jih bo manj odšlo v razvito Evropo. In mu ne bo treba z dekreti reševati pacientov ter uvažati zdravnikov iz juga Balkana.

Dodatne informacije:
Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije
01 433 85 35 / info@zdravniki-zobozdravniki.net