SZZZZS opozarja, da novela ZpacP na sekundarnem nivoju ne skrajšuje čakalne dobe, ob bok napovedani stavki javnega sektorja pa sporočajo, da zasebni zdravniki in zobozdravniki koncesionarji dviga plač sami niso bili deležni.

Novela Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS št. 55/2017, z dne 6.10.2017) in novela Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS št. 3/2018, z dne 12.1.2018) na sekundarnem nivoju ne skrajšuje čakalne dobe, saj uvedba stopnje nujnosti »zelo hitro« z vidika zdravnika specialista v ničemer ne skrajšuje ali poenostavlja samega naročanja. Še vedno je triažiranje napotnice edino merilo razvrščanja med stopnjama »hitro« in »zelo hitro«, saj Razširjeni strokovni kolegiji še niso objavili smernic in kriterijev razvrščanja (Pravilnik o RSK objavljen avgusta 2017, UL RS 44/2017). Zdravniki na sekundarnem nivoju ostajajo prepuščeni lastni strokovni presoji, ki je, opozarjajo v SZZZZS, kaj hitro lahko ustrezno kaznovana z (višjo) globo. Število čakajočih na obravnave se s sprejetim zakonom in pravilnikom ne bo v ničemer zmanjšalo, saj bodo pacienti z »redno« stopnjo nujnosti potisnjeni še nižje na čakalnih seznamih – čakalne dobe pa se bodo še podaljšale. Zakon in pravilnik s tem ne dosegata željenih učinkov.

Ob napovedanih stavkah sindikatov javnega sektorja pa zasebni zdravniki in zobozdravniki združeni v SZZZZS poudarjajo, da dviga plač v njihovem primeru ni bilo. »Zasebni zdravniki in zobozdravniki koncesionarji (tako primarnega, kot sekundarnega nivoja) nismo bili deležni višjih prihodkov s strani ZZZS in to kljub temu, da nas večina izpolnjuje pogoje nadpovprečnih obremenitev tako po glavarinah, kot tudi opravljenih storitvah. Kot že kdaj prej je vlada na nas pozabila, skoraj vsak dan pa poslušamo predstavnike javnih uslužbencev da, če so se plače dvignile zdravnikom, se morajo tudi njim,« je povedal Igor Dovnik, predsednik SZZZZS. Ob tem dodaja, da morda ni nepomembno, da se je večini zdravnikov v javnem sektorju plača popravila zaradi nadpovprečnih obremenitev in je ob tem veliko kolegov moralo tudi podaljšati delovni čas. V SZZZZS se pridružujejo mnenju, da si vsi zaslužimo boljše plače vendar to ne bo možno ob sedanji organizaciji države, ki prav tako ni taka, kot si jo pošteni državljani zaslužimo.

DODATNE INFORMACIJE:
Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (SZZZZS)
Igor Dovnik, predsednik


Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (SZZZZS) (SZZZZS) je prostovoljno združenje nekaj več kot 900 zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, ki svojo dejavnost opravljamo na območju Slovenije. Naša poglavitna naloga je zavzemanje za izboljšanje pogojev za izvajanje in razvoj zasebne zdravniške dejavnosti, s ciljem, da bi našim uporabnikom (bolnikom) lahko zagotovili visokokakovostne in mednarodno konkurenčne zdravstvene storitve. SZZZZS je član Koordinacije zdravniških organizacij katere članice so še Zdravniška Zbornica Slovenije, Slovensko Zdravniško Društvo in FIDES.