prim. Rasto STOK, dr. med.

specialist ortopedije

prim. Rasto STOK, dr. med.

specialist ortopedije

Telefon: 01 433 20 04
E-pošta: ultramedica@siol.net