Marjan LAH, dr. dent. med.

doktor dentalne medicine

Marjan LAH, dr. dent. med.

doktor dentalne medicine

Telefon: 01 434 48 35, 01 516 12 28
E-pošta: marjan.lah@siol.net