Gustav FODOR, dr. med.

specialist pediatrije

Gustav FODOR, dr. med.

specialist pediatrije

Telefon: 02 578 85 90
E-pošta: salvus@siol.net