Desiree VODOPIVEC POPOVAC, dr. dent. med.

doktor dentalne medicine

Desiree VODOPIVEC POPOVAC, dr. dent. med.

doktor dentalne medicine

Telefon: 01 562 11 04
E-pošta: dr.desireekovse@gmail.com