Barbara PEČE BREZNIK, dr. med., dr. dent. med.

specialist medicine dela, prometa in športa

Barbara PEČE BREZNIK, dr. med., dr. dent. med.

specialist medicine dela, prometa in športa

Telefon: 01 236 11 44
E-pošta: barbara.pece@medicinadela.si