Barbara GRAČNER, dr. dent. med.

doktor dentalne medicine

Barbara GRAČNER, dr. dent. med.

doktor dentalne medicine

Telefon: 04 511 17 14
E-pošta: gracner.barbara@gmail.com