Željko JAKELIČ, dr. dent. med.

doktor dentalne medicine

Željko JAKELIČ, dr. dent. med.

doktor dentalne medicine

Telefon: 04 586 81 34
E-pošta: jakelic.z.s@siol.net