Vlasta ŠTERBENK, dr. dent. med.

doktor dentalne medicine

Vlasta ŠTERBENK, dr. dent. med.

doktor dentalne medicine

Telefon: 03 897 12 90
E-pošta: vlasta.sterbenk@siol.net