Breda JAVORNIK, dr. dent. med.

doktor dentalne medicine

Breda JAVORNIK, dr. dent. med.

doktor dentalne medicine

Telefon: 02 877 00 79
E-pošta: breda.javornik@siol.net